• len thao nguyen bui hui ngam doi sim tim mong mo DSC01584 1530923995

    Lên thảo nguyên Bùi Hui ngắm đồi sim tím mộng mơ

    Những bông sim tím kết thành quả ngọt trên thảo nguyên Bùi Hui (huyện Ba Tơ) đã thu hút nhiều du khách tham quan. (Nguồn:...