Điểm tuyển sinh vào lớp 10 tỉnh Quảng Ngãi năm 2022


Công bố điểm tuyển sinh vào lớp 10 tại tỉnh Quảng Ngãi năm 2022. Điểm thi tuyển sinh lớp 10 THPT Quảng Ngãi mới nhất 2022 được cập nhập tại TopQuangNgai.vn Điểm tuyển sinh vào lớp 10 tỉnh Quảng Ngãi năm 2021 Nắm được điểm chuẩn vào lớp 10 tại Quảng Ngãi năm 2022 sẽ giúp các bạn học sinh có những lựa chọn phù hợp với năng lực học tập để lựa chọn nguyện vọng thi vào lớp 10 tốt nhất.

Tra cứu điểm thi lớp 10 Quảng Ngãi 2022

Dưới đây đây là chi tiết điểm tuyển sinh lớp 10 năm 2022 Quảng Ngãi, mời các bạn cùng tham khảo.

Điểm chuẩn vào lớp 10 tại Quảng Ngãi năm 2022

Điểm chuẩn Trường THPT Chuyên Lê Khiết năm 2022

Chiều ngày 05/07/2022, Trường THPT Chuyên Lê Khiết công bố điểm chuẩn trúng tuyển vào lớp 10, năm học 2022 – 2023.
Điểm tuyển sinh vào lớp 10 tỉnh Quảng Ngãi năm 2022
Điểm trúng tuyển như sau:
  • Lớp chuyên tiếng Anh: 38,80 điểm.
  • Lớp chuyên Toán: 36,75 điểm.
  • Lớp chuyên Tin: 32,80 điểm.
  • Lớp chuyên Vật lý: 34,95 điểm.
  • Lớp chuyên Hóa: 31,75 điểm.
  • Lớp chuyên Sinh: 35,20 điểm.
  • Lớp chuyên Ngữ văn: 35,05 điểm.
  • Lớp chuyên Lịch sử – Địa lý với điểm chuyên Lịch sử: 32,25 điểm; chuyên Địa lý: 33,45 điểm.
  • Lớp không chuyên: 23,20 điểm.
Tổng số học sinh trúng tuyển vào trường THPT Chuyên Lê Khiết là 433 học sinh, trong đó, các lớp chuyên là 352 học sinh, các lớp không chuyên là 81 học sinh.

Điểm chuẩn Trường THPT Phạm Văn Đồng năm 2022

Điểm trúng tuyển vào Trường THPT Phạm Văn Đồng là 19,10 điểm . Số lượng trúng tuyển là 360 học sinh.

Điểm tuyển sinh vào lớp 10 tỉnh Quảng Ngãi năm 2022

Điểm chuẩn Trường THPT Số 1 Đức Phổ năm 2022

Trường THPT số 1 Đức Phổ có điểm xét tuyển nguyện vọng 1 là 26,20 điểm. Số lượng trúng tuyển là 401 học sinh.

Điểm tuyển sinh vào lớp 10 tỉnh Quảng Ngãi năm 2022

Điểm chuẩn Trường THPT Bình Sơn năm 2022

Điểm trúng tuyển vào Trường THPT Bình Sơn là 26,00 điểm. Số lượng trúng tuyển là 460 học sinh.

Điểm tuyển sinh vào lớp 10 tỉnh Quảng Ngãi năm 2022

Điểm chuẩn Trường THPT Trần Quốc Tuấn năm 2022

Điểm trúng tuyển vào Trường THPT Trần Quốc Tuấn là 32,20 điểm. Số lượng trúng tuyển là 644 học sinh.

Điểm tuyển sinh vào lớp 10 tỉnh Quảng Ngãi năm 2022
 

Điểm chuẩn Trường THPT số 1 Nghĩa Hành năm 2022

Điểm trúng tuyển vào Trường THPT số 1 Nghĩa Hành là 26,50 điểm. Số lượng trúng tuyển là 365 học sinh.

Điểm tuyển sinh vào lớp 10 tỉnh Quảng Ngãi năm 2022

Điểm chuẩn Trường THPT Võ Nguyên Giáp năm 2022

Trường THPT Võ Nguyên Giáp có điểm xét tuyển nguyện vọng 1 là 24,00 điểm. Số lượng trúng tuyển là 549 học sinh. Điểm xét tuyển nguyện vọng 2 là 26,00 điểm, số lượng trúng tuyển 11 học sinh.

Điểm tuyển sinh vào lớp 10 tỉnh Quảng Ngãi năm 2022

Điểm chuẩn Trường THPT Số 1 Tư Nghĩa năm 2022

Điểm trúng tuyển vào Trường THPT Số 1 Tư Nghĩa là 22,70 điểm. Số lượng trúng tuyển là 481 học sinh.

Điểm tuyển sinh vào lớp 10 tỉnh Quảng Ngãi năm 2022

Điểm chuẩn Trường THPT Ba Gia năm 2022

Điểm trúng tuyển vào Trường THPT Ba Gia là 17,10 điểm. Số lượng trúng tuyển là 450 học sinh.

Điểm tuyển sinh vào lớp 10 tỉnh Quảng Ngãi năm 2022

Điểm chuẩn Trường Huỳnh Thúc Kháng năm 2022

Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng có điểm xét tuyển nguyện vọng 1 là 18,40 điểm. Số lượng trúng tuyển là 307 học sinh. Điểm xét tuyển nguyện vọng 2 là 20,70 điểm, số lượng trúng tuyển 137 học sinh.

Điểm tuyển sinh vào lớp 10 tỉnh Quảng Ngãi năm 2022

Điểm chuẩn Trường THPT Trần Quang Diệu năm 2022

Điểm trúng tuyển vào Trường THPT Trần Quang Diệu là 20,70 điểm. Số lượng trúng tuyển là 350 học sinh.

Điểm tuyển sinh vào lớp 10 tỉnh Quảng Ngãi năm 2022

Điểm chuẩn Trường THPT Chu Văn An năm 2022

Trường THPT Chu Văn An có điểm xét tuyển nguyện vọng 1 là 14,40 điểm. Số lượng trúng tuyển là 307 học sinh. Điểm xét tuyển nguyện vọng 2 là 16,90 điểm, số lượng trúng tuyển 33 học sinh.

Điểm tuyển sinh vào lớp 10 tỉnh Quảng Ngãi năm 2022

Điểm chuẩn Trường THPT Lý Sơn năm 2022

Điểm trúng tuyển vào Trường THPT Lý Sơn là 14,40 điểm. Số lượng trúng tuyển là 249 học sinh.

Điểm tuyển sinh vào lớp 10 tỉnh Quảng Ngãi năm 2022

Điểm chuẩn Trường THPT Mộ Đức 2 năm 2022

Trường THPT Mộ Đức 2 có điểm xét tuyển nguyện vọng 1 là 12,10 điểm. Số lượng trúng tuyển là 358 học sinh. Điểm xét tuyển nguyện vọng 2 là 19,80 điểm, số lượng trúng tuyển 01 học sinh.

Điểm tuyển sinh vào lớp 10 tỉnh Quảng Ngãi năm 2022

Điểm chuẩn Trường THPT Sơn Mỹ năm 2022

Trường THPT Sơn Mỹ có điểm xét tuyển nguyện vọng 1 là 15,40 điểm. Số lượng trúng tuyển là 374 học sinh. Điểm xét tuyển nguyện vọng 2 là 17,60 điểm, số lượng trúng tuyển 26 học sinh.

Điểm tuyển sinh vào lớp 10 tỉnh Quảng Ngãi năm 2022

Điểm chuẩn Trường THPT Lê Trung Đình năm 2022

Trường THPT Lê Trung Đình có điểm xét tuyển nguyện vọng 1 là 24,20 điểm. Số lượng trúng tuyển là 324 học sinh. Điểm xét tuyển nguyện vọng 2 là 26,50 điểm, số lượng trúng tuyển 176 học sinh.

Điểm tuyển sinh vào lớp 10 tỉnh Quảng Ngãi năm 2022

Điểm chuẩn Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Quảng Ngãi năm 2022

Điểm trúng tuyển vào Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Quảng Ngãi là 15,50 điểm. Số lượng trúng tuyển là 200 học sinh.

Chi tiết danh sách trúng tuyển: Tại đây

Điểm chuẩn Trường THPT số 2 Tư Nghĩa năm 2022

Trường THPT số 2 Tư Nghĩa có điểm xét tuyển nguyện vọng 1 là 16,30 điểm. Số lượng trúng tuyển là 363 học sinh. Điểm xét tuyển nguyện vọng 2 là 18,70 điểm, số lượng trúng tuyển 06 học sinh.

Điểm tuyển sinh vào lớp 10 tỉnh Quảng Ngãi năm 2022

Điểm chuẩn Trường THPT Vạn Tường năm 2022

Trường THPT Vạn Tường có điểm xét tuyển nguyện vọng 1 là 17,60 điểm. Số lượng trúng tuyển là 413 học sinh. Điểm xét tuyển nguyện vọng 2 là 22,90 điểm, số lượng trúng tuyển 05 học sinh.

Điểm tuyển sinh vào lớp 10 tỉnh Quảng Ngãi năm 2022

Điểm chuẩn Trường THPT Nguyễn Công Phương năm 2022

Trường THPT THPT Trần Kỳ PhongNguyễn Công Phương có điểm xét tuyển nguyện vọng 1 là 16,20 điểm. Số lượng trúng tuyển là 142 học sinh. Điểm xét tuyển nguyện vọng 2 là 18,40 điểm, số lượng trúng tuyển 89 học sinh.

Điểm tuyển sinh vào lớp 10 tỉnh Quảng Ngãi năm 2022

Điểm chuẩn Trường THPT Thu Xà năm 2022

Trường THPT Thu Xà có điểm xét tuyển nguyện vọng 1 là 14,90 điểm. Điểm xét tuyển nguyện vọng 2 là 18,20 điểm.

Điểm tuyển sinh vào lớp 10 tỉnh Quảng Ngãi năm 2022
 

Điểm chuẩn Trường THPT Số 2 Đức Phổ năm 2022

Trường THPT Số 2 Đức Phổ có điểm xét tuyển nguyện vọng 1 là 18,30 điểm. Điểm xét tuyển nguyện vọng 2 là 20,30 điểm.

Điểm chuẩn Trường THPT Lê Quý Đôn năm 2022

Trường THPT Lê Quý Đôn có điểm xét tuyển nguyện vọng 1 là 16,10 điểm. Điểm xét tuyển nguyện vọng 2 là 18,10 điểm.

Điểm chuẩn Trường THPT Trần Kỳ Phong năm 2022

Đang cập nhập…

Điểm chuẩn Trường THPT Lương Thế Vinh năm 2022

Đang cập nhập…

Tin: Tấn An/Truyền hình Quảng Ngãi

Điểm tuyển sinh vào lớp 10 tại Quảng Ngãi 2021

Bạn có thể tham khảo Điểm tuyển sinh vào lớp 10 tại Quảng Ngãi năm 2021 tại đây

Xem thêm: Cách tra điểm thi THPT Quảng Ngãi 2022

Trên đây là bài viết về điểm chuẩn vào lớp 10 của các trường THPT tại Quảng Ngãi năm 2022. Chúc các thí sinh thành công.

Bạn muốn đưa doanh nghiệp, cửa hàng, địa chỉ, shop,.. của mình vào bài viết này. Hoặc muốn đặt banner quảng cáo, vui lòng liên hệ: 082.2222.176 hoặc email [email protected], , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Hãy chia sẻ bài viết này nếu thấy hay!

4.9/51459 đánh giá
165 chia sẻ, 165 điểm

0 Comments

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Send this to a friend