• Hồ Nước Trong – Sơn Hà – Hồ chưa nước cực đẹp tại Quảng Ngãi

    Hồ Nước Trong – Sơn Hà – Hồ chứa nước cực đẹp tại Quảng Ngãi

    Hồ Nước Trong ở đâu? Hồ Nước Trong nằm trên địa bàn xã Sơn Bao, huyện Sơn Hà, cách thành phố Quảng Ngãi khoảng 50km...