Địa chỉ làm Căn Cước Công Dân tại Quảng Ngãi


Hướng dẫn làm Căn Cước Công Dân gắn chíp điện tử mới tại Quảng Ngãi

Quy trình cấp căn cước công dân gắn chip Quảng Ngãi
Quy trình cấp căn cước công dân gắn chip Quảng Ngãi

Đối với công dân có hộ khẩu thường trú thành phố Quảng Ngãi

Công an thành phố Quảng Ngãi tổ chức cấp CCCD gắn chíp cho công dân từ đủ 14 tuổi trở lên có hộ khẩu thường trú trên địa bàn thành phố Quảng Ngãi như sau:
 1. Về đối tượng cấp:
  – Công dân từ đủ 14 tuổi trở lên có hộ khẩu thường trú trên địa bàn thành phố Quảng Ngãi.
  – Đối với công dân đang tạm trú trên địa bàn thành phố Quảng Ngãi sẽ làm thủ tục cấp CCCD gắn chíp điện tử khi Công an thành phố có thông báo.
 2. Về thời gian cấp:
  – Từ 7h00 đến 22h00 tất cả các ngày trong tuần (kể cả thứ bảy, chủ nhật):
 3. Về địa điểm tiếp nhận hồ sơ:
  – Cấp CCCD cố định tại Trung tâm hành chính công thành phố Quảng Ngãi. Địa chỉ: Số 258 đường Trương Quang Trọng, phường Trần Hưng Đạo, Tp Quảng Ngãi (kể từ ngày 15/03/2021).
  – Ngoài ra, cấp lưu động tại các cơ quan, tổ chức, các xã, phường trên địa bàn.
 4. Thủ tục, hồ sơ cấp
  Khi đi làm CCCD công dân mang theo các loại giấy tờ sau:
  – Hộ khẩu, CMND, CCCD mã vạch (nếu có) và các giấy tờ có liên quan khác khi thông tin công dân có thay đổi.
  – Đối với các trường hợp thông tin ngày tháng năm sinh trong số hộ khẩu không đồng nhất với CMND thì phải có giấy khai sinh để chứng minh.
 5. Những lưu ý khi làm CCCD gắn chíp:
  – Công dân ăn mặc lịch sự.

Khi đi các bạn cần đem theo Hộ khẩu bản chính + Chứng minh nhân dân của bạn

Nếu bạn đã mất Chứng minh nhân dân thì bạn hãy lên Phường, xã nơi thường trú để xin giấy xác nhận

Cách kiểm tra CCCD đã làm xong chưa tại Quảng Ngãi

Cách ghi thông tin trên tờ khai Căn cước công dân như sau:

Mục 1. Họ, chữ đệm và tên: ghi đầy đủ họ, chữ đệm và tên theo giấy khai sinh bằng chữ in hoa, có dấu.

Mục 2. Họ, chữ đệm và tên gọi khác (nếu có): chỉ khai nếu trong giấy khai sinh có tên, họ khác và ghi bằng chữ in hoa đủ dấu.

Mục 3. Ngày, tháng, năm sinh: ghi đầy đủ ngày, tháng, năm sinh theo giấy khai sinh. Ngày sinh ghi 02 chữ số, năm sinh ghi đủ bốn chữ số. Đối với tháng sinh từ tháng 3 đến tháng 9 ghi 01 chữ số, các tháng sinh còn lại ghi 02 chữ số.

Mục 4. Giới tính: giới tính nam ghi là “Nam”, giới tính nữ ghi là “Nữ”.

Mục 5. Số CMND/CCCD: ghi rõ số CMND/CCCD đã được cấp lần gần nhất (nếu là CMND có 9 số thì 3 ô cuối gạch chéo).

Mục 6, 7. Dân tộc, tôn giáo: ghi dân tộc, tôn giáo như trong giấy khai sinh hoặc giấy tờ chứng nhận dân tộc, tôn giáo của cơ quan có thẩm quyền.

Mục 8. Quốc tịch: ghi quốc tịch như trong giấy khai sinh hoặc giấy tờ chứng minh có quốc tịch Việt Nam của cơ quan có thẩm quyền.

Mục 9. Tình trạng hôn nhân: ghi tình trạng hôn nhân hiện tại, cụ thể: chưa kết hôn, đã kết hôn hoặc đã ly hôn.

Mục 10Nhóm máu (nếu có): ghi theo bản kết luận về xét nghiệm xác định nhóm máu nếu có.

Mục 11. Nơi đăng ký khai sinh: Ghi địa danh hành chính cấp xã, cấp huyện, cấp tỉnh theo giấy khai sinh. Trường hợp giấy khai sinh không ghi đầy đủ địa danh hành chính theo cấp xã, cấp huyện, cấp tỉnh thì ghi địa danh hành chính theo giấy khai sinh đó. Trường hợp địa danh hành chính có sự thay đổi thì ghi theo địa danh hành chính mới đã được thay đổi theo quy định.

Mục 12. Quê quán: Ghi địa danh hành chính cấp xã, cấp huyện, cấp tỉnh theo giấy khai sinh, sổ hộ khẩu. Trường hợp các giấy tờ trên không ghi đầy đủ địa danh hành chính theo cấp xã, cấp huyện, cấp tỉnh thì ghi địa danh hành chính theo giấy tờ đó. Trường hợp địa danh hành chính có sự thay đổi thì ghi theo địa danh hành chính mới đã được thay đổi theo quy định.

Mục 13. Nơi thường trú: ghi đầy đủ, chính xác theo sổ hộ khẩu. Trường hợp công dân trong biên chế chính thức của Quân đội nhân dân, Công an nhân dân đang ở tập trung trong doanh trại, nhà ở tập thể ghi theo giấy giới thiệu của cơ quan, đơn vị cấp cho công dân.

Mục 14. Nơi ở hiện tại: ghi đầy đủ, chính xác nơi ở hiện tại của công dân theo thứ tự số nhà, đường phố; thôn, xóm, làng, ấp, bản, buôn, phum, sóc; xã/phường/thị trấn; quận/huyện/thị xã/thành phố thuộc tỉnh; tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương.

Mục 15. Nghề nghiệp: ghi rõ nghề nghiệp đang làm, trường hợp là quân nhân đang tại ngũ thì để trống.

Mục 16. Trình độ học vấn: ghi trình độ học vấn cao nhất (tiến sĩ, thạc sĩ, đại học, cao đẳng, trung cấp, tốt nghiệp trung học phổ thông, tốt nghiệp trung học cơ sở…).

Các mục 17, 18, 19, 20: ghi đầy đủ họ, chữ đệm, tên, quốc tịch vào các mục tương ứng trong biểu mẫu. Phần số CCCD/CMND công dân có thể ghi hoặc không ghi.

Mục 21: ghi đầy đủ họ, chữ đệm, tên, quốc tịch, số CCCD/CMND vào các mục tương ứng trong biểu mẫu.

Mục 22. Yêu cầu của công dân:

– Cấp, đổi, cấp lại thẻ CCCD: trường hợp cấp lần đầu thì ghi cấp mới; trường hợp hư hỏng, hết thời hạn hoặc có sự thay đổi, sai sót thông tin trên thẻ CCCD hoặc công dân có yêu cầu đổi thẻ thì ghi cấp đổi; trường hợp mất thẻ hoặc được trở lại quốc tịch Việt Nam thì ghi cấp lại.

– Chuyển phát thẻ CCCD đến địa chỉ của công dân:

+ Trường hợp công dân cấp, đổi, cấp lại thẻ CCCD có yêu cầu chuyển phát thẻ thì ghi “có” và ghi đầy đủ địa chỉ nhận, số điện thoại liên hệ.

+ Trường hợp công dân cấp, đổi, cấp lại thẻ CCCD không có yêu cầu chuyển phát thẻ thì ghi “không”.

Mục “Ngày….tháng……..năm…”: ghi rõ ngày, tháng, năm công dân khai tờ khai cấp, đổi, cấp lại thẻ CCCD.

Mục “KẾT QUẢ XÁC MINH“: công dân không ghi mục này.

Lưu ý: Phần “MÃ VẠCH HAI CHIỀU“, “Thời gian hẹn“, “Tại” chỉ áp dụng đối với trường hợp khai trực tuyến, trong đó:

– Phần mã vạch hai chiều mã hóa toàn bộ thông tin nhân thân của công dân và các thông tin phục vụ quản lý trên Tờ khai Căn cước công dân trực tuyến.

– Mục “Thời gian hẹn“: Công dân đăng ký ngày cụ thể đến cơ quan quản lý căn cước công dân làm thủ tục cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân;

– Mục “Tại“: Ghi tên cơ quan quản lý căn cước công dân mà công dân đăng ký đến làm thủ tục cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân.

Địa chỉ làm Căn Cước Công Dân tại Quảng Ngãi

 

Hiện tại đang triển khai cấp Căn cước công dân gắn chíp điện tử theo mẫu mới tuy nhiên hiện tại đang thí điểm nên các bạn chịu khó đợi giãn giãn qua Tết cho thoải mái nhé.

Lệ phí làm thẻ Căn cước công dân

Thông tư 331/2016/TT – BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 256/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp Căn cước công dân.

– Nếu làm lần đầu (14 tuổi) : Miễn phí.
– Đổi CCCD vào năm 25, 40, 60 tuổi : Miễn phí.
– Chuyển từ CMND 9 số, CMND 12 số sang CCCD: 30 nghìn đồng.
– Đã được cấp CCCD nhưng bị hư hỏng, sai sót thông tin cần đổi : 50 nghìn đồng (Nếu sai sót thông tin do cán bộ thì miễn phí).
– Đã được cấp CCCD nhưng bị mất, cấp lại: 70 nghìn đồng.

– Người dân thường trú tại các xã, thị trấn miền núi; biên giới; huyện đảo nộp lệ phí bằng 50% mức thu quy định…

Thời gian cấp thẻ

Theo Luật Căn cước công dân năm 2014 tại Điều 25. Thời hạn cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân.

Kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định tại Luật này, cơ quan quản lý căn cước công dân phải cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân cho công dân trong thời hạn sau đây:

1. Tại thành phố, thị xã không quá 07 ngày làm việc đối với trường hợp cấp mới và đổi; không quá 15 ngày làm việc đối với trường hợp cấp lại;

2. Tại các huyện miền núi vùng cao, biên giới, hải đảo không quá 20 ngày làm việc đối với tất cả các trường hợp;

3. Tại các khu vực còn lại không quá 15 ngày làm việc đối với tất cả các trường hợp;

Địa chỉ làm Căn Cước Công Dân tại Quảng Ngãi
Hướng dẫn làm căn cước công dân tại Quảng Ngãi

 

Địa chỉ làm Căn Cước Công Dân tại Quảng Ngãi

Công an Quận, Huyện, Tỉnh, Thành phố nơi bạn đăng ký thường trú, nếu ở Thành phố Quảng Ngãi thì các bạn tới địa chỉ sau:

Thứ 2 đến Chủ Nhật tại Trụ sở Công an thành phố Quảng Ngãi

Địa chỉ: Số 160 Phan Bội Châu, TP. Quảng Ngãi

Kể từ ngày 15/03/2021: Mọi người đến Số 258 đường Trương Quang Trọng, phường Trần Hưng Đạo, Tp Quảng Ngãi

Thời gian làm việc:

 • Sáng: 07h00 đến 11h30
 • Chiều: 13h00 đến 17h30
 • Tối: 18h đến 22h.

Lưu ý: Khi làm Căn cước công dân nhớ xin tờ giấy xác nhận số CMND cũ của mình nha, vì ngân hàng hoặc các dịch vụ khác nó luôn yêu cầu số CMND cũ và nhớ giữ cẩn thận, rồi cầm tờ giấy xác nhận số CMND cũ ra ngân hàng bổ sung lại hồ sơ.

Những câu hỏi thường gặp khi làm Căn Cước Công Dân

Nhiều người đặt câu hỏi liên quan đến việc cấp Căn cước công dân, sau đây là một số câu hỏi chung nhất như sau:
 

Bị mất CMND, giờ đi làm lại CMND mới được không?

Không, bạn sẽ phải làm lại CCCD chứ không làm CMND được nữa

CMND cấp ở tỉnh, giờ làm CCCD ở Thành Phố được không

Tuỳ, nếu CMND cấp ở Tỉnh nhưng giờ bạn có hộ khẩu TP thì làm ở TP, Nếu hộ khẩu vẫn ở Tỉnh thì phải về tỉnh làm

Bị mất CMND có cần làm tờ cớ mất khi đi làm CCCD không?

Không, bạn chỉ cần làm Tờ khai CCCD và tờ Xác nhận thông tin cá nhân có xác nhận của phường/xã là được

Có nhất thiết phải làm Tờ xác nhận thông tin cá nhân không?

Không nhất thiết, nếu CMND của bạn còn rõ, đầy đủ thông tin thì chỉ cần Hộ khẩu + Tờ khai CCCD + Cầm CMND cũ theo là được.

Đổi thẻ Căn cước công dân thì vẫn giữ được số CMND cũ phải không? Nếu thay đổi rồi thì những giấy tờ ngân hàng, đất đai… có ghi thông tin CMND cũ sẽ như thế nào?

Chứng minh nhân dân chỉ có 9 số, còn Căn cước công dân 12 số. Vì vậy đổi thẻ CCCD thì sẽ phải thay đổi dãy số, không như CMND nữa. Như vậy, thủ tục cấp CCCD là cấp mới, không phải là cấp đổi. Ngoài ra, khi nhận thẻ CCCD gắn chip mới bạn sẽ được cơ quan Công an cấp thêm tờ giấy xác nhận thay đổi số CMND 9 số qua CCCD 12 số. Trong tương lai, các cơ quan, doanh nghiệp sẽ có máy quét thẻ chip có thể cập nhật được sự thay đổi về số.

Nhà mình ở Quảng Ninh hiện đang tạm trú ở Quảng Ngãi thì làm CCCD ở đây luôn được không?

Được. Nhưng thời gian đầu thì chưa, do hệ thống dữ liệu chưa sẵn sàng 100%. Trong thời gian tới điều này hoàn toàn có thể thực hiện được. Còn bây giờ có hộ khẩu ở đâu thì người dân làm CCCD gắn chip ở địa phương đó!

Làm CCCD mang theo thủ tục gì? Có nhanh không?

Mang theo hộ khẩu và CMND cũ để tra cứu thông tin. Cơ bản thông tin cá nhân của bạn đã được cập nhật trên hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, theo hộ khẩu và CNMD cũ phụ vụ cho việc tra cứu những trường hợp chưa cập nhật thông tin lên dữ liệu. Nhưng cứ mang theo cho chắc. Đến làm CCCD trải qua các thủ tục tra cứu thông tin, lăn tay, chụp ảnh tại chỗ. Quy trình mất khoảng 15′ cho mỗi người.

Có tốn phí làm CCCD hay không?

Có nhưng khi đến thực hiện thủ tục cấp mới thì chưa đóng. Khi nào nhận thẻ CCCD hoàn chỉnh mới đóng phí. Phí làm thẻ CCCD đang được giảm 50%. Lệ phí: 15 nghìn đồng (cấp mới), 25 nghìn đồng (cấp đổi), 35 nghìn (cấp lại).

Làm CCCD từ trước Tết tới giờ mà vẫn chưa nhận được thẻ? Vì sao vậy?

Hiện nay, số lượng làm CCCD tại các địa phương trên cả nước là rất lớn. Thông tin được Công an các địa phương thu thập chuyển ra Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội để sản xuất thẻ. Tuy nhiên, hiện cả nước cùng thực hiện một lúc nên thời gian lâu hơn quy định. Các lực lượng chức năng đang nỗ lực hết sức để việc cấp thẻ được diễn ra nhanh, gọn. Trong lúc chờ đợi có thẻ, người dân vẫn có thể sử dụng CMND để giao dịch.

CMND của em sắp hết hạn, giờ em muốn lên xin cấp lại CMND mới thay vì CCCD được không?

Không được, hiện nay việc cấp CMND đã dừng. Toàn bộ các đơn vị, địa phương chuyển sang cấp mới CCCD.

CCCD có hạn sử dụng không? Nghe nói phải thay đổi theo độ tuổi.

Thẻ Căn cước công dân phải được đổi khi công dân đủ 25 tuổi, đủ 40 tuổi và đủ 60 tuổi.
Có thể trong thời gian đầu, do tập trung đông người sẽ khiến việc cấp CCCD phải chờ đợi, mong người dân kiên nhẫn, chấp hành nghiêm các quy định về phòng chống dịch covid-19 khi đi làm CCCD.

Nguồn: Ngô Linh

Bạn muốn đưa doanh nghiệp, cửa hàng, địa chỉ, shop,.. của mình vào bài viết này. Hoặc muốn đặt banner quảng cáo, vui lòng liên hệ: 082.2222.176 hoặc email info@topquangngai.vn, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Hãy chia sẻ bài viết này nếu thấy hay!

4.9/5454 đánh giá
161 chia sẻ, 161 điểm

23 Comments

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

 1. cho hoie oqr huyện bình sơn vô làm trực tiếp được không, vì do đang ở xa quê nên về làm được trong 1 đến 2 ngày thôi ạ

 2. Cho tôi hỏi về việc làm CCCD, ngoài làm CCCD ở CA huyện thì mình có thể làm ở đâu đc nữa ạ? Chẳng hạn như ở CA tỉnh?
  Cho mình xin địa chỉ

 3. Alo ad ơi ad có thể liên hệ cho bộ phận làm căng cước cố giúp dùm e giao trước được không. E làm hồi 12/4 tại thôn điện an1 xã nghĩa thương huyện tư nghĩa tỉnh quảng ngãi. Tên nguyễn hưng cmnd cũ 212435740 hiện đang đi làm xa quê nhưng k may gặp tai nạn lao động phải nhập viện điều trị cần có căng cước công dân để bảo hiểm giúp đỡ bớt 1 phần cmnd cũ của e bi mất k có giấy tờ.. e cảm ơn ạ

 4. Cho tôi hỏi tôi người quãng ngãi vào vũng tàu lập nghiệp . Tôi làm căn cước công dân từ tháng 6 tới giờ mà vẫn chưa thấy bưu điện giao đến .ko biết cccd của tôi có được duyệt chưa hay đã thất lạc

Send this to a friend