Điểm chuẩn lớp 10 tỉnh Quảng Ngãi năm 2021


Điểm chuẩn tuyển sinh vào lớp 10 năm 2021 tỉnh Quảng Ngãi. Quảng Ngãi đã công bố điểm chuẩn vào lớp 10 năm học 2021 – 2022 của các trường trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Điểm chuẩn vào lớp 10 tại Quảng Ngãi năm 2021

Ngày 18/6, Sở GD&ĐT Quảng Ngãi đã lần lượt công bố điểm chuẩn trúng tuyển vào lớp 10 các trường THPT Quảng Ngãi năm 2021

Điểm chuẩn lớp 10 tỉnh Quảng Ngãi năm 2021

Điểm chuẩn Trường THPT Bình Sơn năm 2021

Theo đó, Trường THPT Bình Sơn có điểm trúng tuyển là 27.6 điểm. Số học sinh trúng tuyển vào trường là 458 học sinh và 2 học sinh tuyển thẳng.

Điểm chuẩn Trường THPT Số 1 Đức Phổ năm 2021

Điểm trúng tuyển vào Trường THPT Số 1 Đức Phổ là 24.9 điểm. Số học sinh trúng tuyển vào trường là 400 học sinh.

Điểm chuẩn Trường THPT Trần Quốc Tuấn năm 2021

Điểm chuẩn trúng tuyển vào Trường THPT Trần Quốc Tuấn là 30.5 điểm.

Điểm chuẩn Trường THPT Số 2 Mộ Đức năm 2021

Trường THPT Số 2 Mộ Đức tuyển 360 học sinh với điểm xét tuyển là từ 26.1 điểm trở lên.

Điểm chuẩn Trường THPT Võ Nguyên Giáp năm 2021

Trường THPT Võ Nguyên Giáp có điểm chuẩn nguyện vọng 1 là 25.9 điểm, nguyện vọng 2 là 28.5 điểm.Tổng số học sinh trúng tuyển là 562 học sinh, trong đó có 2 học sinh được tuyển thẳng.

Điểm chuẩn Trường THPT Số 1 Tư Nghĩa năm 2021

Trường THPT Số 1 Tư Nghĩa có điểm trúng tuyển 23.9 điểm. Số lượng trúng tuyển là 481 học sinh, trong đó có 2 học sinh được tuyển thẳng.

Điểm chuẩn Trường THPT Số 1 Nghĩa Hành năm 2021

Trường THPT Số 1 Nghĩa Hành có điểm trúng tuyển 24.8 điểm. Số lượng trúng tuyển là 366 học sinh.

Điểm chuẩn Trường THPT Phạm Văn Đồng năm 2021

Điểm trúng tuyển vào Trường THPT Phạm Văn Đồng là 22.9 điểm . Số lượng trúng tuyển là 363 học sinh, có 2 học sinh được tuyển thẳng. Sáng ngày 22/6, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ngãi phê duyệt điểm tuyển sinh vào lớp 10 của 05 trường THPT công lập. Đó là các trường: THPT Trần Kỳ Phong, THPT Ba Gia, THPT Lê Trung Đình, THPT Chu Văn An và THPT Dân tộc nội trú tỉnh.

Điểm chuẩn Trường THPT Trần Kỳ Phong năm 2021

Trường THPT Trần Kỳ Phong có điểm tuyển sinh nguyện vọng 1 là 20,5 điểm, nguyện vọng 2 là 22,7 điểm. Số lượng trúng tuyển 457 học sinh.

Điểm chuẩn Trường THPT Ba Gia năm 2021

Trường THPT Ba Gia 18,3 điểm. Số lượng trúng tuyển 455 học sinh, trong đó có 01 học sinh tuyển thẳng.

Điểm chuẩn Trường THPT Lê Trung Đình năm 2021

Trường THPT Lê Trung Đình có điểm xét tuyển nguyện vọng 1 là 23,2 điểm, nguyện vọng 2 là 25,7 điểm. Số lượng trúng tuyển là 511 học sinh, trong đó có 05 học sinh tuyển thẳng.

Điểm chuẩn Trường THPT Chu Văn An năm 2021

Trường THPT Chu Văn An có điểm xét tuyển nguyện vọng 1 là 17,0 điểm, nguyện vọng 2 là 19,7 điểm. Số lượng trúng tuyển là 331 học sinh.

Điểm chuẩn Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Quảng Ngãi năm 2021

Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh có điểm xét tuyển là 17,5 điểm. Số lượng trúng tuyển là 140 học sinh. Chiều ngày 22/6, Quảng Ngãi có thêm 04 trường THPT công lập công bố điểm tuyển sinh vào lớp 10, năm học 2021 -2022. Đó là các trường: THPT Huỳnh Thúc Kháng, THPT số 2 Tư Nghĩa, THPT Trần Quang Diệu, THPT số 2 Đức Phổ.

Điểm chuẩn Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng năm 2021

Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng có điểm xét tuyển nguyện vọng 1 là 19,1 điểm, nguyện vọng 2 là 22,1 điểm. Số lượng trúng tuyển là 447 học sinh, có 02 học sinh được tuyển thẳng.

Điểm chuẩn Trường THPT Số 2 Tư Nghĩa năm 2021

Trường THPT số 2 Tư Nghĩa có điểm xét tuyển nguyện vọng 1 là 13,0 điểm, nguyện vọng 2 là 15,5 điểm. Số lượng trúng tuyển là 380 học sinh, có 01 học sinh tuyển thẳng.

Điểm chuẩn Trường THPT Trần Quang Diệu năm 2021

Trường THPT Trần Quang Diệu có điểm xét tuyển nguyện vọng 1 là 20,6 điểm, nguyện vọng 2 là 22,7 điểm. Số lượng trúng tuyển là 351 học sinh, có 02 học sinh tuyển thẳng.

Điểm chuẩn Trường THPT Số 2 Đức Phổ năm 2021

Trường THPT số 2 Đức Phổ có điểm xét tuyển nguyện vọng 1 là 16,4 điểm, nguyện vọng 2 là 18,5 điểm. Số lượng trúng tuyển là 390 học sinh.

Điểm chuẩn Trường THPT Chuyên Lê Khiết năm 2021

Chiều ngày 15/6, Trường THPT chuyên Lê Khiết công bố điểm chuẩn vào lớp 10, năm học 2021-2022. Lớp chuyên tiếng Anh có điểm trúng tuyển cao nhất với 37,7 điểm. Lớp không chuyên có điểm chuẩn là 22,75 điểm. Lớp chuyên Toán tuyển 70 học sinh, có điểm xét tuyển từ 33,5 điểm trở lên. Lớp chuyên Tin tuyển 33 học sinh, trong đó có 22 học sinh nguyện vọng chuyên Tin có điểm xét tuyển 26,25 điểm trở lên; tuyển bổ sung 11 học sinh có nguyện vọng chuyển từ chuyên Toán sang chuyên Tin với điểm xét tuyển từ 29,85 điểm trở lên. Lớp chuyên Lý tuyển 35 học sinh có điểm xét tuyển từ 37,4 điểm trở lên. Chuyên Hóa tuyển 35 học sinh từ 36,66 điểm trở lên. Chuyên Sinh tuyển 35 học sinh có điểm từ 33,3 điểm trở lên. Lớp chuyên Văn 35 tuyển học sinh có điểm xét tuyển từ 32,25 điểm trở lên. Lớp chuyên tiếng Anh tuyển 72 học sinh, điểm xét tuyển từ 37,7 điểm trở lên. Chuyên Sử-Địa tuyển 35 học sinh. Cụ thể, chuyên Sử tuyển 18 học sinh, điểm xét tuyển từ 28,45 điểm trở lên; chuyên Địa tuyển 17 học sinh có điểm xét tuyển từ 27,65 điểm trở lên. Tổng số có học sinh được xét tuyển vào các lớp chuyên là 350 học sinh. Lớp không chuyên tuyển 79 học sinh có điểm xét tuyển từ 22,75 điểm trở lên. Tổng số có 429 thí sinh được tuyển vào trường đạt 99,77% chỉ tiêu được giao.

Điểm chuẩn Trường THPT Vạn Tường năm 2021

Trường THPT Vạn Tường có điểm chuẩn nguyện vọng 1 là 15.9 điểm, nguyện vọng 2 là 17.9 điểm. Tổng số học sinh trúng tuyển vào trường là 447 học sinh.

Điểm chuẩn Trường THPT Nguyễn Công Trứ năm 2021

Trường THPT Nguyễn Công Trứ có điểm trúng tuyển nguyện vọng 1 là 21.6 điểm, nguyện vọng 2 là 23.9 điểm. Tổng số trúng tuyển là 273 học sinh.

Điểm chuẩn Trường THPT Nguyễn Công Phương năm 2021

Trường THPT Nguyễn Công Phương có điểm trúng tuyển nguyện vọng 1 là 16 điểm, nguyện vọng 2 là 18.7 điểm.

Điểm chuẩn Trường THPT Sơn Mỹ năm 2021

Trường THPT Sơn Mỹ có điểm trúng tuyển nguyện vọng 1 là 15.7 điểm, nguyện vọng 2 là 17.8 điểm.

Điểm chuẩn Trường THPT Thu Xà năm 2021

Trường THPT Thu Xà có điểm trúng tuyển nguyện vọng 1 là 15.3 điểm, nguyện vọng 2 là 19.2 điểm.

Điểm chuẩn Trường THPT Lương Thế Vinh năm 2021

Trường THPT Lương Thế Vinh có điểm trúng tuyển nguyện vọng 1 là 16.5 điểm, nguyện vọng 2 là 18.6 điểm.

Điểm chuẩn Trường THPT Lê Quý Đôn năm 2021

Trường THPT Lê Quý Đôn có điểm trúng tuyển nguyện vọng 1 là 15.4 điểm, nguyện vọng 2 là 17.4 điểm. Hầu hết, các trường đều có số lượng học sinh trúng tuyển đạt và vượt chỉ tiêu được giao. Như vậy, ở Quảng Ngãi đã có 25 trường THPT công lập và Trường THPT chuyên Lê Khiết công bố điểm tuyển sinh vào lớp 10, năm học 2021 -2022.

Điểm chuẩn lớp 10 Quảng Ngãi

New: Điểm chuẩn trúng tuyển vào lớp 10 Quảng Ngãi 2021-2022 sẽ được chúng tôi cập nhật ngay khi Sở GD-ĐT công bố chính thức.

Trường Chuyên Lê Khiết

Điểm chuẩn tuyển sinh 10 năm 2021 của trường THPT Chuyên Lê Khiết
LỚP ĐIỂM TRÚNG TUYỂN
Chuyên Toán 33,50
Chuyên Tin Toán sang Tin: 29,85
Chuyên Lý 37,40
Chuyên Hóa 36,66
Chuyên Sinh 33,30
Chuyên Văn 32,25
Chuyên Tiếng Anh 37,70
Chuyên Sử 28,45
Chuyên Địa 27,65
Không chuyên 22,75

Điểm chuẩn lớp 10 năm 2021 Quảng Ngãi Công lập

STT Trường NV1 NV2 NV3 Ghi chú
1 THPT Lương Thế Vinh 16.5 18.6    
2 THPT Thu Xà 15.3 19.2   Dự thi đủ 03 môn và không có bài thi nào có điểm dưới 1,0
3 THPT Sơn Mỹ 15.7 17.8    
4 THPT Nguyễn Công Phương 16 18.7    
5 THPT Nguyễn Công Trứ 21.6 23.9    
6 THPT Vạn Tường 15.9 17.9    
7 THPT Huỳnh Thúc Kháng 19.1 22.1    
8 THPT số 2 Tư Nghĩa 13 15.5    
9 THPT số 2 Đức Phổ 16.4 18.5    
10 THPT Trần Quang Diệu 20.6 22.7    
11 DTNT tỉnh 17.5      
12 THPT Ba Gia 18.3      
13 THPT Trần Kỳ Phong 20.5 25.7    
14 THPT Chu Văn An 17 19.7    
15 THPT Lê Trung Đình 23.2 25.7    
16 THPT Bình Sơn 27.6      
17 THPT Số 1 Đức Phổ 24.9      
18 THPT Trần Quốc Tuấn 30.5      
19 THPT Số 2 Mộ Đức 26.1      
20 THPT Võ Nguyên Giáp 25.9 28.5    
21 THPT số 1 Tư Nghĩa 23.9      
22 THPT số 1 Nghĩa Hành 24.8      
23 THPT Phạm Văn Đồng 22.9      
24 THPT Lê Quý Đôn 15.4 17.4    

 

Bạn muốn đưa doanh nghiệp, cửa hàng, địa chỉ, shop,.. của mình vào bài viết này. Hoặc muốn đặt banner quảng cáo, vui lòng liên hệ: 082.2222.176 hoặc email info@topquangngai.vnHãy chia sẻ bài viết này nếu thấy hay!

0/50 đánh giá
155 chia sẻ, 155 điểm

0 Comments

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Send this to a friend