• banh dap Quang Ngai 1

    Bánh đập Quảng Ngãi – dân dã tình quê nghèo

    Vị trí địa lý được thiên nhiên ưu đãi khiến các món ăn Quảng Ngãi mang đủ cả hương vị của rừng, sông, ruộng, biển....