• Cầu Trà Khúc 3 – Quảng Ngãi

    Cầu Trà Khúc 3 – Quảng Ngãi – Cây cầu thứ 7 bắc qua sông Trà Khúc

    Cầu Trà Khúc 3 là cây cầu thứ 7 bắc qua sông Trà Khúc của tỉnh Quảng Ngãi, có tổng vốn đầu tư khoảng 850...