Trung Tâm Văn Hóa Nghệ Thuật Tỉnh Quảng Ngãi ở đâu?


Trung Tâm Văn Hóa Nghệ Thuật Tỉnh Quảng Ngãi là gì?

Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh Quảng Ngãi là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ngãi. Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật có tư cách pháp nhân, có trụ sở riêng, có con dấu và tài khoản riêng. Chịu sự chỉ đạo, quản lý của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (sau đây gọi tắt là Giám đốc Sở), đồng thời chịu sự chỉ đạo và hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của các cơ quan, đơn vị chuyên môn nghiệp vụ thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Trung Tâm Văn Hóa Nghệ Thuật Tỉnh Quảng Ngãi ở đâu?

Trung Tâm Văn Hóa Nghệ Thuật Tỉnh Quảng Ngãi có chức năng nghiên cứu, thể nghiệm các mẫu hình, phương pháp và hình thức hoạt động văn hóa ở cơ sở; tổ chức hoạt động văn hóa tổng hợp phục vụ các sự kiện, kinh tế, văn hóa, xã hội; tuyên truyền đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước; đáp ứng nhu cầu hưởng thụ, giải trí, sáng tạo văn hóa, nghệ thuật của quần chúng nhân dân; xây dựng và thực hiện các chương trình biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp thể loại dân gian, dân tộc và đương đại nhằm phục vụ nhiệm vụ chính trị, phục vụ nhân dân phù hợp với đặc điểm, yêu cầu xây dựng và phát triển của địa phương về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng, công tác đối ngoại và phù hợp với quy hoạch của ngành, phối hợp với các thành phần kinh tế thực hiện công tác xã hội hóa trong lĩnh vực hoạt động văn hóa, nghệ thuật chuyên nghiệp…

Trung Tâm Văn Hóa Nghệ Thuật Tỉnh Quảng Ngãi ở đâu?
Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh Quảng Ngãi – Ảnh: BaoQuangNgai.vn

Phương án thiết kế Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh Quảng Ngãi

Trung Tâm Văn Hóa Nghệ Thuật Tỉnh Quảng Ngãi ở đâu?

Trung Tâm Văn Hóa Nghệ Thuật Tỉnh Quảng Ngãi ở đâu?

Trung Tâm Văn Hóa Nghệ Thuật Tỉnh Quảng Ngãi tại địa chỉ 205 Phạm Văn Đồng, Phường Nghĩa Chánh, Thành phố Quảng Ngãi (nằm cạnh Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ngãi)

Bản đồ vị trí đến Trung Tâm Văn Hóa Nghệ Thuật Tỉnh Quảng Ngãi 

Thông tin liên hệ Trung Tâm Văn Hóa Nghệ Thuật Tỉnh Quảng Ngãi

Facebook: https://www.facebook.com/ttvhnt.qngai/

Số điện thoại: 0255 3822 775

Email: [email protected]

Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCbpK6RQOoW2SxouRZeM9LMg

Bạn muốn đưa doanh nghiệp, cửa hàng, địa chỉ, shop,.. của mình vào bài viết này. Hoặc muốn đặt banner quảng cáo, vui lòng liên hệ: 082.2222.176 hoặc email [email protected]Hãy chia sẻ bài viết này nếu thấy hay!

4.9/515 đánh giá
167 chia sẻ, 167 điểm

0 Comments

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Send this to a friend