Danh sách huyện, thị xã của Tỉnh Quảng Ngãi [Cập Nhập 2021]


Đơn vị hành chính Quảng Ngãi hiện nay được chia thành 3 cấp (cấp Tỉnh, cấp Huyện và cấp Xã). Danh sách các huyện thuộc cấp thứ 2. Hiện nay Tỉnh Quảng Ngãi có 13 đơn vị hành chính cấp Huyện, trong đó có 1 thành phố thuộc tỉnh, 1 thị xã và 11 huyện bao gồm: Thành phố Quảng Ngãi, Thị xã Đức Phổ, Huyện Ba Tơ, Huyện Bình Sơn, Huyện Lý Sơn, Huyện Minh Long, Huyện Mộ Đức, Huyện Nghĩa Hành, Huyện Sơn Hà, Huyện Sơn Tây, Huyện Sơn Tịnh, Huyện Trà Bồng, Huyện Tư Nghĩa.

tinh quang ngai co bao nhieu huyen 1

Theo Nghị quyết số 867/NQ-UBTVQH14 về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thuộc tỉnh Quảng Ngãi vừa được Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành, kể từ ngày 1/2/2020, Tỉnh Quảng Ngãi có 13 đơn vị hành chính trực thuộc, bao gồm 1 thành phố, 1 thị xã và 11 huyện (gồm 1 huyện đảo, 5 huyện đồng bằng, 5 huyện miền núi) với 173 đơn vị hành chính cấp xã, bao gồm 17 phường, 8 thị trấn và 148 xã.

Tỉnh Quảng Ngãi có bao nhiêu huyện?

Danh sách các huyện của Quảng Ngãi

 • Quảng Ngãi có 1 thành phố thuộc tỉnh
 • Quảng Ngãi có 1 thị xã
 • Quảng Ngãi có 11 huyện

Danh sách các đơn vị cấp huyện của Quảng Ngãi mời các bạn xem dưới đây:

Danh sách các đơn vị cấp huyện ở Tỉnh Quảng Ngãi được phân theo nhóm (thành phố thuộc tỉnh, thị xã, huyện), ở mỗi nhóm thứ tự được sắp xếp theo bảng chữ cái từ a-z.

Đơn vị cấp huyện trung tâm của Quảng Ngãi là gì?

Trung tâm của Quảng Ngãi là Thành phố Quảng Ngãi (tỉnh lỵ).

Danh sách các đơn vị hành chính trực thuộc tỉnh Quảng Ngãi

Tải về file Excel

(*) Nguồn dữ liệu cập nhật từ Tổng Cục Thống Kê tới tháng 07/2021

Tỉnh Quảng Ngãi có bao nhiêu huyện, thị xã, thành phố?

Tỉnh Quảng Ngãi có 13 đơn vị hành chính trực thuộc, bao gồm 1 thành phố, 1 thị xã và 11 huyện (gồm 1 huyện đảo, 5 huyện đồng bằng, 5 huyện miền núi) với 173 đơn vị hành chính cấp xã (17 phường, 8 thị trấn và 148 xã).

Thành phố Quảng Ngãi có bao nhiêu phường, xã?

Thành phố Quảng Ngãi có 9 phường và 14 xã:

 • Phường Lê Hồng Phong, Phường Trần Phú, Phường Quảng Phú, Phường Nghĩa Chánh, Phường Trần Hưng Đạo, Phường Nguyễn Nghiêm, Phường Nghĩa Lộ, Phường Chánh Lộ, Phường Trương Quang Trọng.
 • Xã Nghĩa Dũng, Xã Nghĩa Dõng, Xã Tịnh Hòa, Xã Tịnh Kỳ, Xã Tịnh Thiện, Xã Tịnh Ấn Đông, Xã Tịnh Châu, Xã Tịnh Khê, Xã Tịnh Long, Xã Tịnh Ấn Tây, Xã Tịnh An, Xã Nghĩa Phú, Xã Nghĩa Hà, Xã Nghĩa An.

Thị xã Đức Phổ có bao nhiêu phường, xã?

Thị xã Đức Phổ có 8 phường và 7 xã: 

 • Phường Nguyễn Nghiêm, Phường Phổ Văn, Phường Phổ Quang, Phường Phổ Ninh, Phường Phổ Minh, Phường Phổ Vinh, Phường Phổ Hòa, Phường Phổ Thạnh.
 • Xã Phổ An, Xã Phổ Phong, Xã Phổ Thuận, Xã Phổ Nhơn, Xã Phổ Cường, Xã Phổ Khánh, Xã Phổ Châu.

Huyện Bình Sơn có bao nhiêu xã, thị trấn?

Huyện Bình Sơn có 1 thị trấn và 21 xã:

 • Thị Trấn Châu Ổ
 • Xã Bình Thuận, Xã Bình Thạnh, Xã Bình Đông, Xã Bình Chánh, Xã Bình Nguyên, Xã Bình Khương, Xã Bình Trị, Xã Bình An, Xã Bình Hải, Xã Bình Dương, Xã Bình Phước, Xã Bình Hòa, Xã Bình Trung, Xã Bình Minh, Xã Bình Long, Xã Bình Thanh, Xã Bình Chương, Xã Bình Hiệp, Xã Bình Mỹ, Xã Bình Tân Phú, Xã Bình Châu.

Huyện Trà Bồng có bao nhiêu xã, thị trấn?

Huyện Trà Bồng có 1 thị trấn và 15 xã:

 • Thị trấn Trà Xuân
 • Xã Trà Giang, Xã Trà Thủy, Xã Trà Hiệp, Xã Trà Bình, Xã Trà Phú, Xã Trà Lâm, Xã Trà Tân, Xã Trà Sơn, Xã Trà Bùi, Xã Trà Thanh, Xã Sơn Trà, Xã Trà Phong, Xã Hương Trà, Xã Trà Xinh, Xã Trà Tây.

Huyện Sơn Tịnh có bao nhiêu xã, thị trấn?

Huyện Sơn Tịnh có 11 xã: 

Xã Tịnh Thọ, Xã Tịnh Trà, Xã Tịnh Phong, Xã Tịnh Hiệp, Xã Tịnh Bình, Xã Tịnh Đông, Xã Tịnh Bắc, Xã Tịnh Sơn, Xã Tịnh Hà, Xã Tịnh Giang, Xã Tịnh Minh.

Huyện Tư Nghĩa có bao nhiêu xã, thị trấn?

Huyện Tư Nghĩa có 2 thị trấn và 12 xã:

 • Thị trấn La Hà, Thị trấn Sông Vệ.
 • Xã Nghĩa Lâm, Xã Nghĩa Thắng, Xã Nghĩa Thuận, Xã Nghĩa Kỳ, Xã Nghĩa Sơn, Xã Nghĩa Hòa, Xã Nghĩa Điền, Xã Nghĩa Thương, Xã Nghĩa Trung, Xã Nghĩa Hiệp, Xã Nghĩa Phương, Xã Nghĩa Mỹ.

Huyện Sơn Hà có bao nhiêu xã, thị trấn?

Huyện Sơn Hà có 1 thị trấn và 13 xã: 

 • Thị trấn Di Lăng
 • Xã Sơn Hạ, Xã Sơn Thành, Xã Sơn Nham, Xã Sơn Bao, Xã Sơn Linh, Xã Sơn Giang, Xã Sơn Trung, Xã Sơn Thượng, Xã Sơn Cao, Xã Sơn Hải, Xã Sơn Thủy, Xã Sơn Kỳ, Xã Sơn Ba.

Huyện Sơn Tây có bao nhiêu xã, thị trấn?

Huyện Sơn Tây có 9 xã:

Xã Sơn Bua, Xã Sơn Mùa, Xã Sơn Liên, Xã Sơn Tân, Xã Sơn Màu, Xã Sơn Dung, Xã Sơn Long, Xã Sơn Tinh, Xã Sơn Lập.

Huyện Minh Long có bao nhiêu xã, thị trấn?

Huyện Minh Long có 5 xã:

Xã Long Sơn, Xã Long Mai, Xã Thanh An, Xã Long Môn, Xã Long Hiệp.

Huyện Nghĩa Hành có bao nhiêu xã, thị trấn?

Huyện Nghĩa Hành có 1 thị trấn và 11 xã:

 • Thị trấn Chợ Chùa
 • Xã Hành Thuận, Xã Hành Dũng, Xã Hành Trung, Xã Hành Nhân, Xã Hành Đức, Xã Hành Minh, Xã Hành Phước, Xã Hành Thiện, Xã Hành Thịnh, Xã Hành Tín Tây, Xã Hành Tín Đông.

Huyện Mộ Đức có bao nhiêu xã, thị trấn?

Huyện Mộ Đức có 1 thị trấn và 12 xã:

 • Thị trấn Mộ Đức
 • Xã Đức Lợi, Xã Đức Thắng, Xã Đức Nhuận, Xã Đức Chánh, Xã Đức Hiệp, Xã Đức Minh, Xã Đức Thạnh, Xã Đức Hòa, Xã Đức Tân, Xã Đức Phú, Xã Đức Phong, Xã Đức Lân.

Huyện Ba Tơ có bao nhiêu xã, thị trấn?

Huyện Ba Tơ có 1 thị trấn và 18 xã: 

 • Thị trấn Ba Tơ
 • Xã Ba Điền, Xã Ba Vinh, Xã Ba Thành, Xã Ba Động, Xã Ba Dinh, Xã Ba Giang, Xã Ba Liên, Xã Ba Ngạc, Xã Ba Khâm, Xã Ba Cung, Xã Ba Tiêu, Xã Ba Trang, Xã Ba Tô, Xã Ba Bích, Xã Ba Vì, Xã Ba Lế, Xã Ba Nam, Xã Ba Xa.

Huyện Lý Sơn có bao nhiêu xã, thị trấn?

Không phân chia
Hãy chia sẻ bài viết này nếu thấy hay!

5/52 đánh giá
176 chia sẻ, 176 điểm

0 Comments

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Send this to a friend